How does Driply work

Closed, we deliver today from 9:00 AM.

Where to find us

Sign in

65 ha vinohradov sa rozprestiera na južných svahoch Podunajskej nížiny v nadmorskej výške 143 – 194 m n. m. Ich vynikajúca expozícia a poloha predurčuje vinič na dosahovanie špičkových parametrov.

Produkcia vín značky Vinanza dnes zahŕňa širokú škálu akostných odrodových vín bielych, červených a ružových a vín s prívlastkom. Ich vynikajúca kvalita je odrazom umu, zručnosti a odbornosti ľudí, ktorí v spoločnosti pracujú.

What are you looking for?

Select your preferred language

Shopping Cart

Cart totals

Subtotal

0,00

Address

Total

0,00

Your shopping cart is empty. Let's change that.